Realitzem estudis de consum i amortització per valorar la rendibilitat de la substitució al enllumenat de LED, qualsevol negoci o establiment que tingui una necessitat de un enllumenat eficaç, també podem fer que sigui eficient i suposi un estalvi considerable al cost del manteniment i consum d'aquest. A continuació es fa un breu detall dels diferents sistemes d'enllumenat:

LED:

La tecnología LED (Lighting Emiting Diode),el díode emissor de llum de color blanc, tot i que fa anys que existeix,  ha sigut un dels últims en inventar-se, i per tant en evolucionar, al llarg d'aquests darrers mesos al ser una tecnología altament eficient en quant al estalvi energètic, el interès dels fabricants ha fet que el mercat s'hagi estès de manera considerable oferint millors qualitats en el producte final i a preus assequibles.

Dintre de la nostre filosofia d'integració a les noves tecnologies, el sector del estalvi energètic LED ha sigut un dels nostres objectius ens els últims anys, actualment podem oferir una experiència en quant a sistemes i estudis energètics personalitzats de qualsevol tipus de negoci, ja sigui comerç, restauració, industria etc. adaptant el tipus de tonalitat de color, intensitat i model de lluminària d'acord amb la necessitat de cada aplicació, ja sigui per aconseguir un ambient acollidor en el cas de un bar-restaurant, un màxim rendiment en industria, parkings, etc. o un ambient relaxant en oficines i zones de treball.

Al llarg dels anys han anat existint diferents sistemes d'enllumenat, l'incandescent (la bombeta convencional), els halogens, els halogenurs, baix consum etc. i depenent del sistema actual que s'estigui utilitzant és més imminent la necessitat de la instal·lació a un nou sistema, la tecnologia LED en l'aspecte d'estalvi energètic és més viable als negocis de cara a l'amortització, en la majoria de casos l'amortització és viable quant un sistema d'enllumenat queda encès durant més de 8-10 hores diàries, el qual fa que en pocs casos sigui viable l'aplicació a nivell particular. 

La vida útil del LED es d'entre 35.000 i 50.000 hores.


INCANDESCENT - HALOGENS

L'enllumenat incandescent i/o halogen és el sistema menys eficient en quant a sistemes d'enllumenat donat per l'alliberació de calor produïda, en quant a conceptes de física (la energia no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma) la energia calòrica dissipada és energia perduda a la eficiència lumínica, i no solament això, sinó que en alguns casos en establiments de superfícies mitjanes o grans aquesta energia calòrica és suficientment elevada com per haver de tenir un sistema de refrigeració per contrarestar aquesta calor, la prova està que en certs establiments necessiten fer l'ús de l'aire condicionat en èpoques de entre temps i fins i tot a ple hivern.

L'eficiència energètica del LED respecte al sistema de incandescència o halogen és de aproximadament entre un 65% i un 90% d'estalvi energètic.

La vida útil d'aquest sistema és d'unes 2.000 hores.

BAIX CONSUM:

El sistema de baix consum és uns dels més eficients que existeixen desprès del LED, en casos d'instal·lacions com abans fèiem referència a nivell particular o en sistemes d'enllumenat que queden enceses menys de 8-10 hores diàries, l'amortització de la tecnologia LED s'allarga, fent una bona alternativa el baix consum.

La família del baix consum (entre ella els fluorescents) té la particularitat de consumir més de la potencia lumínica real indicada, és a dir, una bombeta de 20 w de baix consum, el seu consum és de aproximadament 165mA, això suposa una potencia total absorbida de 37'95 w a 230 v (tensió monofàsica convencional), per tant representa gairebé un 90% més del consum aparent, segons el fabricant pot variar però en segons els casos acostuma a ser entre el 60% i el 110% del consum aparent.

L'eficiència energètica del LED respecte al sistema de la família del baix consum és de aproximadament entre un 55% i un 65% d'estalvi energètic. 

La vida util d'aquest sistema es d'unes 5.000 hores.


HALOGENUR

L'halogenur o làmpada de descàrrega, sense dubte és el sistema amb el rendiment lumínic més elevat respecte l'incandescent i l'halogen o el baix consum, no confonem rendiment amb eficiència, ens referim a rendiment quant a igual potencia amb un altre sistema s'aconsegueix un rendiment lumínic molt superior, aquest sistema segueix tenint l'inconvenient de la elevada pèrdua calòrica.
Tot i que és el major rival del LED per els elevats nivells lumínics que son capaços d'irradiar, gràcies a la ràpida evolució de la tecnologia LED existeixen equips per equivaldre el mateix rendiment lumínic amb una millor eficiència.

L'eficiència energètica del LED respecte al halogenur o làmpada de descàrrega és d'aproximadament entre un 55% i un 65% d'estalvi energètic.

La vida útil d'aquest sistema és entre 5.000 i 7.000 hores.