L'empresa PROTOTIP va iniciar la seva activitat en el sector industrial en l'aspecte més tècnic de l'electricitat. Les nostres especialitats són:

Automatització industrial

- Automatitzem maquinària per a qualsevol procés industrial, adaptant-nos a les necessitats particulars de cada client i a la normativa vigent de cada cas.
- Redisseny, optimització i execució de maquinària, processos manuals i semiautomàtics.
- Construcció de maquinària des de 0, de components i instruments per automatitzat.
- Remodelació, adequació i automatització del parc de maquinària de l'empresa.
- Revisió i optimització de temps de producció en maquinària ja automatitzada.
- Reconversió de quadres elèctrics obsolets

Electricitat industrial

Disseny, càlcul i execució de projectes d'instal·lacions elèctriques industrials, en funció de la necessitat del client, la normativa legal vigent i el consum.

- Enllumenat
- Instal·lacions de maniobra, comandament o potència
- Automatismes, domòtica i autòmats programables
- Quadres elèctrics
- Sistemes contra incendis
- Sistemes de seguretat
- Recepció de dades
- Instal·lacions de telecomunicacions:

* Xarxes informàtiques
* Cablejats de telefonia
* Racks, instal·lació i configuració de maquinari
* Instal·lacions de megafonia